Browsing: อบรม call center

Knowledge Call center terminologies
0

28 คำศัพท์ทาง Call center ที่ควรรู้

28 คำศัพท์ทาง Call center ที่ควรรู้ ในการทำงานเกี่ยวกับ Call center คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้บางครั้งเราใช้คำย่อต่างๆ โดยที่ไม่รู้ถึงที่มาและความหมายของคำหรือตัวย่อเหล่านั้น รู้เพียงแค่มันเป็นชื่อของข้อมูลที่จะใช้งาน ซึ่งถ้าหากใช้ในการสื่อสารภายในบริษัท หรือกับคนที่รู้ความหมายอยู่แล้วก็อาจจะไม่เป็นปัญหาเนื่องจากเข้าใจตรงกัน แต่หากเราต้องสื่อสารกับลูกค้า เช่น…

Knowledge
0

การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบ CRM

การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบ CRM นักพัฒนาระบบ CRM จำนวนมากยังขาดความรู้ในการวิเคราะห์ธุรกิจ ความรู้ในการวิเคราะห์งานโครงการระบบสารสนเทศจำเป็นต้องเปิดทัศนะมุมมองด้านธุรกิจรวมอยู่ในตรรกะของการออกแบบระบบ ดังนั้น Software House ส่วนใหญ่จึงมีทั้งนักวิเคราะห์ที่สามารถวิเคราะห์ธุรกิจหรือ Business Analyst (BA) เข้ามาทำงานคู่กับนักวิเคราะห์ระบบหรือ System…

ไม่มีหมวดหมู่
0

Thailand Contact Center

Thailand Contact Center เป็นเว็บไซด์ที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ Call Center/Contact Center การพัฒนา Customer Relationship Management (CRM)/Customer Experience Management (CEM)…

Knowledge
0

คุณรู้จักลูกค้าของคุณดีพอหรือยัง (What you should know about your customers)

คุณรู้จักลูกค้าของคุณดีพอหรือยัง (What you should know about your customers) หลายๆ องค์กร อาจมีหรือไม่มี การจัดเก็บข้อมูลลูกค้า หรือมีการจัดเก็บแต่กระจัดกระจายอยู่ในหลากหลายแผนก ไม่มีการ update…

Knowledge
0

การอบรม Call Center เพื่อพัฒนา Contact Center

การอบรม Call Center เพื่อพัฒนา Contact Center หลายคนถ้าจำกันในในอดีต การขายโทรศัพท์มือถือจะถูกเก็บไว้ในตู้ที่มีกุญแจล็อกเป็นอย่างดี ลูกค้าไม่กล้าที่จะไปบอกพนักงานขายเพื่อให้เปิดตู้ที่เก็บและมาทดลองเล่นกัน Apple เป็นเจ้าแรกที่เปิด iStudio ที่ได้สร้าง concept ใหม่ในการที่มีโต๊ะที่เรียกว่า…

Knowledge
0

ทักษะ 25 ข้อสำหรับคนในแวดวง Customer Service

ทักษะ 25 ข้อสำหรับคนในแวดวง Customer Service สำหรับหลายๆ ท่าน ที่ต้องทำงานในด้านการบริการลูกค้า การหาบุคลากรโดยเฉพาะเด็กๆ รุ่นใหม่ คงต้องมีการคัดสรรกันให้ดี เพราะงานในด้าน Customer Service ดูเหมือนง่าย…

Knowledge
0

Marketing 4.0 ยุคเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การตลาดแนวราบ (From Vertical to Horizontal) และ F-factors

Marketing 4.0 ยุคเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การตลาดแนวราบ (From Vertical to Horizontal) และ F-factors ยุคโลกาภิวัตน์ ได้สร้างตลาดใหม่ๆ ขึ้นมา ดังนั้นบริษัทๆ เล็กๆ อาจล้มบริษัทใหญ่ที่อยู่มานานได้…

1 2 3