Browsing: วิจัยตลาด

Training
0

หลักสูตรบริหาร Contact Center แบบมืออาชีพ

คอร์สสัมมนา หลักสูตรบริหาร Contact Center แบบมืออาชีพ การบริหาร Contact center ต้องทำอย่างไรบ้าง? คอร์สนี้จะสอนตั้งแต่ภาพรวมของ Contact center การฝึกคนขึ้นมาทำงานในตำแหน่งนี้ การชี้แนะเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี รวมไปถึงวิธีวัดและประเมิณผลงานที่เกิดขึ้น สิ่งที่จะได้รับในคอร์สนี้…

Knowledge
0

แบบสอบถามสำรวจตลาด วิจัยตลาด

แบบสอบถามสำรวจตลาด วิจัยตลาด ก่อนเริ่มโครงการวิจัยตลาด ควรมีการกำหนดวัตถุประสงค์การทำการสำรวจก่อนลงมือสำรวจจริง เช่น วัตถุประสงค์เพื่อทราบพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า เพื่อทราบระดับการรับรู้ Brand Awareness หรือเพื่อทราบความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ เป็นต้น วันนี้มีตัวอย่างแบบสอบถาม B2B เรื่องของการใช้บริการธนาคาร มาแบ่งปันกัน…

Knowledge
0

วิจัยตลาดโดยการทำ Poll สำรวจมี Contact Center ช่วยได้

วิจัยตลาดโดยการทำ Poll สำรวจมี Contact Center ช่วยได้ การทำวิจัยตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ Poll โดยการให้นักศึกษาทำการสำรวจ Face-to-Face Interview จริงอยู่นักศึกษามีรายได้จากค่าชุดแบบสอบถาม บริษัทวิจัยหรือสถาบันการศึกษาได้ประหยัดต้นทุนการสำรวจ ยิ่งถ้างานใดมีงบประมาณน้อย…