Browsing: Knowledge

Knowledge
0

360 degree Digital Marketing

อบรมหลักสูตรการตลาดดิจิทัล จากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติแบบ 360 องศา *** คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> 360 degree Digital Marketing หรือ ติดต่อสอบถาม และสำรองที่นั่งได้ที่ โทร.…

Knowledge
0

THE CROSS TECHNIQUE

อบรมหลักสูตร “เทคนิคขั้นเทพอัพเกรดให้เก่งอังกฤษ แบบมืออาชีพ” คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>> THE CROSS TECHNIQUE หรือ ติดต่อสอบถาม และสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02-841 5022 คุณณัฐฐาสินี

Knowledge
0

CREATIVE THINKING AND CREATIVITY FOR BREAKTHOUGH INNOVATION IDEA

อบรมหลักสูตร พัฒนานักคิดผลิตไอเดียสร้างสรรค์-จินตทัศน์นอกกรอบเพื่อนวัตกรรมพลิกองค์กร *** คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>  CREATIVE THINKING AND CREATIVITY FOR BREAKTHOUGH INNOVATION IDEA หรือ ติดต่อสอบถาม และสำรองที่นั่งได้ที่…

Knowledge บทสรุปการอบรมการเจรจาต่อรองทางการขายให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์
0

บทสรุปการอบรมการเจรจาต่อรองทางการขายให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text] งานขายเป็นงานที่ถือได้ว่าทำรายได้แบบไม่มีขีดจำกัดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับผู้ขายเองว่าจะสามารถไปได้ถึงดังจุดหมายที่ต้องการหรือไม่ งานขายเป็นงานที่ต้องทำให้ได้ถึงเป้าหมาย ถ้าหากเราทำไม่ได้ก็มักจะเกิดการท้อแท้ แต่ทำไมยังมีเซลล์เกิดขึ้นมากมาย ก็เพราะความท้าทายที่หอมหวน ที่มาท้าทายเพื่อให้นักขายทำให้สำเร็จตามเป้าหมาย คนทุกคนสามารถทำงานขายได้แต่จะมี สักกี่คนที่ประสบความสำเร็จในการขาย โดยส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบ ความสำเร็จ เพราะเขาได้ยอมแพ้ต่อจิตใจของตัวเอง มีจิตใจที่ไม เข็มแข็งพอ…

Knowledge ฝ่ายควบคุมคุณภาพสำคัญอย่างไร
0

ฝ่ายควบคุมคุณภาพสำคัญอย่างไร

คุณภาพเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นลำดับแรกสุดของธุรกิจการให้บริการในรูปแบบ Contact Center  การที่ธุรกิจบริการในรูปแบบ Contact Center  จะรักษาระดับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพนั้น จะต้องมีหน่วยงานหลักที่จะเข้ามาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานในการให้บริการของพนักงาน Contact Center โดยตรง หน่วยงานดังกล่าวนี้คือ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ซึ่งในธุรกิจการให้บริการประเภท Contact…

Knowledge การวิเคราะห์ Root Cause Analysis สำหรับการควบคุมคุณภาพ
0

การวิเคราะห์ Root Cause Analysis สำหรับการควบคุมคุณภาพ Contact Center

 ในการควบคุมคุณภาพ ใน Contact Center จะมีฝ่ายควบคุมคุณภาพช่วยในการสุ่มฟังไฟล์เสียงของพนักงานและให้คะแนนในแง่ มุมต่างๆ และจะมีการทำ Call Calibration กับฝ่าย Operation และ feedback ไปยังพนักงานเพื่อให้พัฒนาตัวเองในที่สุด อย่างไรก็ตามในการบริหารจัดการ…

Knowledge
0

Customer Journey กับ Contact Center

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Customer Journey เป็นเส้นทางเดินในวงจรชีวิตของลูกค้าแต่ละราย ตั้งแต่ก่อนเริ่มเป็นลูกค้า เริ่มสนใจในสินค้าและบริการ การค้นหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจซื้อสินค้า การติดต่อในแต่ละ touch point ขององค์กร การตัดสินใจเข้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ จนถึงการบริหารความสัมพันธ์ในขณะที่เป็นลูกค้าในแต่ละ stage ตั้งแต่การต้อนรับเข้าเป็นลูกค้าใหม่ การออกแบบการบริการในขณะที่เป็นลูกค้าในระยะเวลาหนึ่ง…

Knowledge
0

Omni-channel คืออะไร

Omni-Channel เป็นนิยามการตลาดที่หมายถึงการมีติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง การเชื่อมโยงช่องทางต่างๆ รวมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถช่วยเหลือและสนับสนุนกันได้อย่างไม่มีรอยต่อ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเข้าถึง Contact Center ได้ทุกที่ และทุกเวลาอย่างแท้จริง และยังเป็นการให้บริการแบบเชิงรุกเพื่อสนองตอบช่องทางการติดต่อที่ลูกค้าใช้มากที่สุดอย่างแท้จริง จะพบว่าปัจจุบันแนวโน้มการติดต่อมายัง Contact Center ในต่างประเทศ…

1 3 4 5