Browsing: Knowledge

Knowledge
0

วิจัยตลาดโดยการทำ Poll สำรวจมี Contact Center ช่วยได้

วิจัยตลาดโดยการทำ Poll สำรวจมี Contact Center ช่วยได้ การทำวิจัยตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ Poll โดยการให้นักศึกษาทำการสำรวจ Face-to-Face Interview จริงอยู่นักศึกษามีรายได้จากค่าชุดแบบสอบถาม บริษัทวิจัยหรือสถาบันการศึกษาได้ประหยัดต้นทุนการสำรวจ ยิ่งถ้างานใดมีงบประมาณน้อย…

Knowledge
0

การรับมือกับลูกค้าร้องเรียน

 การรับมือกับลูกค้าร้องเรียน ในการบริหาร call center รับมือลูกค้าร้องเรียนอย่างไรให้ได้ผล  ในการบริหาร call center เวลาน้องๆ agent รับสายลูกค้าร้องเรียน หลายครั้งถ้าเราไม่เตรียมการล่วงหน้าก่อน น้อง agent จะตกใจและทำอะไรไม่ถูกและทำให้ลูกค้ายิ่งไม่พอใจหนักขึ้นไปอีก ตอนนี้เราเลยมาดูกันนะคะ…

Knowledge
0

ตัวชี้วัดความสำเร็จงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales)

ตัวชี้วัดความสำเร็จงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ในโลกของงานขายทางโทรศัพท์ หลายคนคงคิดว่างานขาย ก็ต้องวัดผลจากเป้าหมายการขายก็เพียงพอ แต่ในการบริหารการขายทางโทรศัพท์ ยังมีปัจจัยประกอบอื่นๆ ที่เราต้องพิจารณาประกอบด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันจะว่า Metrics สำหรับงาน Telesales หรืองาน Outbound เราจะดูจาก…

Knowledge
0

การวิจัยตลาดกับการสำรวจเสียงของลูกค้า

การวิจัยตลาดกับการสำรวจเสียงของลูกค้า ตามกฏกติกาของรัฐวิสาหกิจที่ต้องถูกประเมินโดย SEPA เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ดีเยี่ยม เสียงของลูกค้าเป็นหัวข้อหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจให้ความสำคัญ โดยหลายรัฐวิสาหกิจได้มีการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเพื่อการตรวจประเมินที่ได้มาตรฐาน การจัดจ้างดังกล่าวสามารถแยกได้เป็น 2 งาน ดังนี้ การจ้างบริษัทวิจัยตลาดทำ Web Application เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดย…

Knowledge
0

การจัดกำลังคนสำหรับ Call Center พิจารณาอะไรบ้าง (ตอนที่ 3)

การจัดกำลังคนสำหรับ Call Center พิจารณาอะไรบ้าง (ตอนที่ 3) สวัสดีคะ จากตอนที่ 1 เราวิเคราะห์วิเคราะห์ตัวเลขในอดีต ต่อด้วยตอนที่ 2 การวิเคราะห์กำลังคนสำหรับช่วงเวลา เรามาต่อกันตอนที่ 3…

Knowledge
0

วิจัยการตลาด วิจัยตลาด สำรวจตลาด

การสำรวจวิจัยตลาดหรือบางหน่วยงานเรียกว่าวิจัยการตลาด เป็นการศึกษาที่ทุกชาติทุกภาษาต้องการ การวิจัยตลาดจะมีลักษณะคล้าย R&D ในต่างประเทศ เนื่องจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อดำเนินธุรกิจหรือดำเนินงานไปได้ระยะหนึ่งแล้วย่อมต้องการทราบข้อมูลลูกค้าและต้องการเข้าใจลูกค้าของตน เพื่อนำผลการสำรวจมาจัดทำกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจและมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานรัฐ เพื่อการพัฒนาตลาด พัฒนาสังคมและประเทศต่อไป วิธีการเก็บข้อมูลวิจัยโดย Telephone Survey องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการสำรวจวิจัยตลาดหรือวิจัยการตลาด…

Knowledge
0

Outsourcing Services

คุณต้องการผู้ช่วยด้าน Call Center, Contact Center งาน CRM หรืองานวิจัยตลาดโดยใช้การ Telephone Survey หรือไม่ ความต้องการของลูกค้าของคุณอาจมีหลากหลายและกระจัดกระจาย หากคุณได้ที่ปรึกษาด้านงานโทรศัพท์ติดต่อ การประสานงานหรือการให้ข้อมูล (Information)…

Knowledge
0

การเลือก Outsourcing Call Center (ตอนที่ 1)

หลายๆ บริษัทที่อยากทำ Call Center อาจหาทางเลือกระหว่างลงทุนทำ Call Center เองหรือจ้างบริษัทที่เรียกว่า Outsourcing Call Center มาดำเนินการอย่างไหนจะคุ้มกว่ากัน และเราพิจารณาอะไรบ้างในการเลือก Outsourcing Call…

Knowledge
0

Debit card cashback ผนวกบัตร FinTech

Debit card cashback ผนวกบัตร FinTech ให้บริการงาน CRM โดย Contact Center, Call Center คุณเคยทราบไหมว่า คุณสามารถเบิกเงินสดที่ Cashier หรือ Customer…