Browsing: Knowledge

Knowledge
0

การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบ CRM

การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบ CRM นักพัฒนาระบบ CRM จำนวนมากยังขาดความรู้ในการวิเคราะห์ธุรกิจ ความรู้ในการวิเคราะห์งานโครงการระบบสารสนเทศจำเป็นต้องเปิดทัศนะมุมมองด้านธุรกิจรวมอยู่ในตรรกะของการออกแบบระบบ ดังนั้น Software House ส่วนใหญ่จึงมีทั้งนักวิเคราะห์ที่สามารถวิเคราะห์ธุรกิจหรือ Business Analyst (BA) เข้ามาทำงานคู่กับนักวิเคราะห์ระบบหรือ System…

Knowledge
0

คุณรู้จักลูกค้าของคุณดีพอหรือยัง (What you should know about your customers)

คุณรู้จักลูกค้าของคุณดีพอหรือยัง (What you should know about your customers) หลายๆ องค์กร อาจมีหรือไม่มี การจัดเก็บข้อมูลลูกค้า หรือมีการจัดเก็บแต่กระจัดกระจายอยู่ในหลากหลายแผนก ไม่มีการ update…

Knowledge
0

การอบรม Call Center เพื่อพัฒนา Contact Center

การอบรม Call Center เพื่อพัฒนา Contact Center หลายคนถ้าจำกันในในอดีต การขายโทรศัพท์มือถือจะถูกเก็บไว้ในตู้ที่มีกุญแจล็อกเป็นอย่างดี ลูกค้าไม่กล้าที่จะไปบอกพนักงานขายเพื่อให้เปิดตู้ที่เก็บและมาทดลองเล่นกัน Apple เป็นเจ้าแรกที่เปิด iStudio ที่ได้สร้าง concept ใหม่ในการที่มีโต๊ะที่เรียกว่า…

Knowledge
0

ทักษะ 25 ข้อสำหรับคนในแวดวง Customer Service

ทักษะ 25 ข้อสำหรับคนในแวดวง Customer Service สำหรับหลายๆ ท่าน ที่ต้องทำงานในด้านการบริการลูกค้า การหาบุคลากรโดยเฉพาะเด็กๆ รุ่นใหม่ คงต้องมีการคัดสรรกันให้ดี เพราะงานในด้าน Customer Service ดูเหมือนง่าย…

Knowledge
0

Voice of Customer เสียงของลูกค้าในภาคการผลิต

Voice of Customer เสียงของลูกค้าในภาคการผลิต ภาคการผลิตหรือผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบัน มีการสื่อสารพูดคุยโดยตรงกับผู้บริโภคที่เป็น End User มากขึ้น มีช่องทางรับฟังเสียงและการจัดงาน Event ต่างๆ เพื่อได้สัมผัสกับลูกค้าของเขาโดยตรง สามารถเปลี่ยนทัศนะของลูกค้าจากลูกค้าที่ไม่ค่อยพึงพอใจ เนื่องจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือการส่งมอบสินค้า…

Knowledge
0

Marketing 4.0 ยุคเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การตลาดแนวราบ (From Vertical to Horizontal) และ F-factors

Marketing 4.0 ยุคเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การตลาดแนวราบ (From Vertical to Horizontal) และ F-factors ยุคโลกาภิวัตน์ ได้สร้างตลาดใหม่ๆ ขึ้นมา ดังนั้นบริษัทๆ เล็กๆ อาจล้มบริษัทใหญ่ที่อยู่มานานได้…

Knowledge
0

Outsourcing Call Center ที่มีประสิทธิภาพ

Outsourcing Call Center ที่มีประสิทธิภาพ  ปัจจุบันมีผู้ให้บริการ Outsourcing Call Center เป็นจำนวนมาก ที่เราสามารถเลือกใช้บริการได้มากมาย ตั้งแต่รับฟังการพัฒนาสินค้าและการบริการ, เพิ่มยอดขาย, สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเพิ่มเติม, ใช้เป็นช่องทางในการส่งเสริมการขาย, เพื่อเข้าใจลูกค้ามากขึ้น…

Knowledge
0

แบบสอบถามสำรวจตลาด วิจัยตลาด

แบบสอบถามสำรวจตลาด วิจัยตลาด ก่อนเริ่มโครงการวิจัยตลาด ควรมีการกำหนดวัตถุประสงค์การทำการสำรวจก่อนลงมือสำรวจจริง เช่น วัตถุประสงค์เพื่อทราบพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า เพื่อทราบระดับการรับรู้ Brand Awareness หรือเพื่อทราบความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ เป็นต้น วันนี้มีตัวอย่างแบบสอบถาม B2B เรื่องของการใช้บริการธนาคาร มาแบ่งปันกัน…

Knowledge
0

สำรวจตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย

สำรวจตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย      การจัดจำหน่ายสินค้าแบบดั้งเดิมเป็นศาสตร์ที่นักการตลาดทราบกันดีอยู่แล้ว แต่ยุคสมัยนี้มีการค้าขายบนอินเตอร์เน็ตหรือ e-commerce เพิ่มเติมและมาแรงมาก ทำให้การกระจายสินค้าที่ผลิตจากโรงงานหรือแหล่งผลิตต่างๆ ทั่วโลก มาถึงมือลูกค้าได้ในราคาที่ถูกลงมากและรวดเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม การจัดจำหน่ายสินค้าแบบดั่งเดิม ก็ยังเป็น Classic Case…