0

Cisco เผย 6 แนวโน้มทางด้าน Contact Center ที่น่าสนใจในปี 2018

Cisco ผู้ให้บริการโซลูชันเครือข่ายและ Data Center ชั้นนำของโลก ได้ออกมาเปิดเผยแนวโน้มของ Contact Center หรือศูนย์ติดต่อลูกค้าที่น่าสนใจและกำลังจะเกิดขึ้นในปี 2018 ซึ่งสรุปออกมาเป็น 6 ข้อ ดังนี้ 1. ศูนย์ดูแลลูกค้าอย่างไม่เป็นทางการจะเพิ่มมากขึ้น หลายธุรกิจจะมีการให้บริการศูนย์ดูแลลูกค้าเพิ่มขึ้น แต่อาจไม่อยู่ในรูปของศูนย์ดูแลอย่างเป็นทางการ รวมไปถึงคนที่ใช้บริการอาจเป็นลูกค้า “ภายใน”…

0

Cisco เผย 6 แนวโน้มทางด้าน Contact Center ที่น่าสนใจในปี 2018

Cisco ผู้ให้บริการโซลูชันเครือข่ายและ Data Center ชั้นนำของโลก ได้ออกมาเปิดเผยแนวโน้มของ Contact Center หรือศูนย์ติดต่อลูกค้าที่น่าสนใจและกำลังจะเกิดขึ้นในปี 2018 ซึ่งสรุปออกมาเป็น 6 ข้อ ดังนี้ 1. ศูนย์ดูแลลูกค้าอย่างไม่เป็นทางการจะเพิ่มมากขึ้น หลายธุรกิจจะมีการให้บริการศูนย์ดูแลลูกค้าเพิ่มขึ้น แต่อาจไม่อยู่ในรูปของศูนย์ดูแลอย่างเป็นทางการ รวมไปถึงคนที่ใช้บริการอาจเป็นลูกค้า “ภายใน”…