Monthly Archives: July, 2017

Knowledge ทำไมใช้ Outsource call center
0

10 เหตุผล ทำไมต้องใช้ Outsource Call Center

10 เหตุผลว่าทำไมต้องใช้ Outsource call center หลายๆบริษัทอาจกำลังชั่งใจอยู่ว่า เราจะทำระบบ Call center ขึ้นมาเองหรือจะจ้าง Outsource ให้จัดการทุกอย่างให้ หรืออาจกำลังคิดว่าทำไมเราถึงต้องใช้บริการ Outsource call…