Monthly Archives: April, 2017

Knowledge
0

การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบ CRM

การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบ CRM นักพัฒนาระบบ CRM จำนวนมากยังขาดความรู้ในการวิเคราะห์ธุรกิจ ความรู้ในการวิเคราะห์งานโครงการระบบสารสนเทศจำเป็นต้องเปิดทัศนะมุมมองด้านธุรกิจรวมอยู่ในตรรกะของการออกแบบระบบ ดังนั้น Software House ส่วนใหญ่จึงมีทั้งนักวิเคราะห์ที่สามารถวิเคราะห์ธุรกิจหรือ Business Analyst (BA) เข้ามาทำงานคู่กับนักวิเคราะห์ระบบหรือ System…

ไม่มีหมวดหมู่
0

Thailand Contact Center

Thailand Contact Center เป็นเว็บไซด์ที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ Call Center/Contact Center การพัฒนา Customer Relationship Management (CRM)/Customer Experience Management (CEM)…

Knowledge
0

คุณรู้จักลูกค้าของคุณดีพอหรือยัง (What you should know about your customers)

คุณรู้จักลูกค้าของคุณดีพอหรือยัง (What you should know about your customers) หลายๆ องค์กร อาจมีหรือไม่มี การจัดเก็บข้อมูลลูกค้า หรือมีการจัดเก็บแต่กระจัดกระจายอยู่ในหลากหลายแผนก ไม่มีการ update…