Monthly Archives: February, 2017

Knowledge
0

Outsourcing Call Center ที่มีประสิทธิภาพ

Outsourcing Call Center ที่มีประสิทธิภาพ  ปัจจุบันมีผู้ให้บริการ Outsourcing Call Center เป็นจำนวนมาก ที่เราสามารถเลือกใช้บริการได้มากมาย ตั้งแต่รับฟังการพัฒนาสินค้าและการบริการ, เพิ่มยอดขาย, สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเพิ่มเติม, ใช้เป็นช่องทางในการส่งเสริมการขาย, เพื่อเข้าใจลูกค้ามากขึ้น…

Knowledge
0

แบบสอบถามสำรวจตลาด วิจัยตลาด

แบบสอบถามสำรวจตลาด วิจัยตลาด ก่อนเริ่มโครงการวิจัยตลาด ควรมีการกำหนดวัตถุประสงค์การทำการสำรวจก่อนลงมือสำรวจจริง เช่น วัตถุประสงค์เพื่อทราบพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า เพื่อทราบระดับการรับรู้ Brand Awareness หรือเพื่อทราบความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ เป็นต้น วันนี้มีตัวอย่างแบบสอบถาม B2B เรื่องของการใช้บริการธนาคาร มาแบ่งปันกัน…

Knowledge
0

สำรวจตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย

สำรวจตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย      การจัดจำหน่ายสินค้าแบบดั้งเดิมเป็นศาสตร์ที่นักการตลาดทราบกันดีอยู่แล้ว แต่ยุคสมัยนี้มีการค้าขายบนอินเตอร์เน็ตหรือ e-commerce เพิ่มเติมและมาแรงมาก ทำให้การกระจายสินค้าที่ผลิตจากโรงงานหรือแหล่งผลิตต่างๆ ทั่วโลก มาถึงมือลูกค้าได้ในราคาที่ถูกลงมากและรวดเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม การจัดจำหน่ายสินค้าแบบดั่งเดิม ก็ยังเป็น Classic Case…