Monthly Archives: November, 2016

Knowledge
0

การจัดกำลังคนสำหรับ Contact Center พิจารณาอะไรบ้าง (ตอนที่ 2 )

สวัสดีคะ จากที่ได้สรุปไปแล้วการจัดกำลังคน เราจะเริ่มจากการ Forecast โดยเอาตัวเลขการติดต่อในอดีตมาวิเคราะห์ ซึ่งการมองตัวเลขพร้อมสิ่งที่มีผลกระทบต่อการติดต่อให้ออก ก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จไปในระดับหนึ่งเลยนะคะ เรามาต่อในเรื่องที่เราต้องพิจารณาต่อใน เรื่องที่ 2 นะคะ เรื่องที่ 2 การประเมินกำลังคนในแต่ละช่วงเวลา จากการพยากรณ์การติดต่อเข้ามาที่ Call…

Knowledge
0

การรับฟังเสียงของลูกค้า (ตอน 2) Voice of Customer 2 – VOC

เสียงของลูกค้าเพิ่มยอดขาย ทำอย่างไร “เสียงของลูกค้า” ที่ได้รับฟัง กลับมาสร้างความได้เปรียบให้กับกิจการของเราได้ “เสียงของลูกค้า” สามารถนำมาเป็นแนวทางที่จะตอบสนองให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า “เสียงของลูกค้า” สามารถเพิ่มความภักดี การกลับมาซื้อซ้ำ การที่ลูกค้าบอกต่อหรือกล่าวถึงในทางที่ดี “เสียงของลูกค้า” ทำให้องค์กรมีการปรับกระบวนทัศน์ในการทำงานให้เป็น    …

Knowledge การบริหาร Contact Center พิจารณาอะไรบ้าง อบรม call center
0

การจัดกำลังคนสำหรับ Contact Center พิจารณาอะไรบ้าง

การบริหาร Contact Center อบรม Call Center การพยากรณ์จำนวนของการติดต่อ ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์ อีเมลล์ หรือการติดต่อผ่าน social media ต่างๆ ที่เราต้องใช้คนในการตอบ…

Knowledge การรับฟังเสียงของลูกค้า
0

การรับฟังเสียงของลูกค้า Voice of Customer – VOC

การ “รับฟังเสียงของลูกค้า” เป็นกระบวนการที่ธุรกิจสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้า ได้อย่างแท้จริง กระบวนการ “รับฟังเสียงของลูกค้า” ที่มีประสิทธิภาพมักเริ่มจากการจำแนกลูกค้าเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มที่ใช้ Social Media กลุ่มพื้นที่เมือง หรือส่วนภูมิภาค…