อาจารย์กฤตาภร ณ นคร (อ. นก)

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์กฤตาภร ณ นคร (อ. นก)
คุณวุฒิ ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) จาก University of Akron, Ohio สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรจากสถาบัน COPC, Customer Operations Performance Center Inc. หลักสูตร Contact Center Excellence, High Performance Management Technique
ประสบการณ์
  • อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท Professional Call Center (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น PCC International)
  • ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอลเซ็นเตอร์ มาสเตอร์ จำกัด วิทยากร, ที่ปรึกษาด้าน Call Center และนักเขียนบทความ
ความถนัด (ฝึกอบรม)
  • การบริหารทีมลูกค้าสัมพันธ์ และ Outsource Call Center ( Customer Services, Technical Support, Telemarketing, Telesales และ Fulfillment)
  • การบริหารทีมจัดหาเจ้าหน้าที่ outsource call center
  • การบริหารหน่วยงาน Call Center
  • การวัดประสิทธิภาพและควบคุมคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์
  • ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์
  • เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
  • เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์